PIZZA „I CLOWNS”

mit Tomaten, Mozzarella1, Oregano und Basilikum